ناظر چاپ

ناظر چاپ

ناظر چاپ و حرفه او در فرآیند تبلیغات در بخش های مختلفی ایفای نقش می کند که یکی از مهمترین آنها پروسه چاپ و مراحل مختلف مربوط به آن می باشند . مراحلی که به نوعی اجزای تشکیل دهنده یک زنجیر بوده و کوتاهی و بروز مشکل در هر یک از آنها کلیت پروسه را دچار تغییر می کنند .
موفقیت ایده تبلیغاتی ، طراحی و لی اوت زیبا و حرفه ای سایر مراحل در نهایت در گرو ارائه بصری مناسب می باشد و فرآیند چاپ در آخرین گام به آن می پردازد .  بروز مشکلات گوناگون در پروسه چاپ و صحافی ، موجب می شود کار نهایی از کیفیت لازم برخوردار نباشد و در نتیجه هزینه و زمان به کار رفته در سایر مراحل به بار نمی نشیند . بنابراین حضور و تسلط ناظر چاپ مجرب به کلیات کار این فرآیند ،شامل مرحله  پیش از چاپ، چاپ و مرحله پس از چاپ ضروری به نظر می رسد . فردی که که بصورت کامل بر اموری چون  لیتوگرافی ، رنگ و خروجی احاطه داشته باشد تا کیفیت نتیجه و خروجی نهایی را برای تبدیل به اثری فاخر تضمین نماید . همواره باید بخاطر داشت که نظارت بر چاپ، تنها یک نظارت ساده بر دستگاه و تعیین رنگ نیست و مسوول این کار میبایست در تمامی مراحل و حتی شناخت قطعات دستگاه نیز از مهارت کافی برخوردار باشد و بتواند یک سند را از زمان طراحی تا صحافی، نظارت و عیب یابی نماید.

ناظر چاپ

ناظر چاپ | نظارت بر پروسه چاپ

نظارت بر پروسه چاپ :

متخصصین گروه تبلیغاتی زیگفا ، علاوه بر نظارت بر فرآیند چاپ دستگاه افست، تمامی مراحل دیگر در پیش و پس از چاپ و سایر موارد با توجه به استانداردی که در این امر لازم به نظر می رسد را نیز با تعرفه مناسب بر عهده میگیرند.  افراد گروه ، دارای بردهای تخصصی در زمینه تمامی مراحل چاپی می باشند و تضمین کیفیت نهایی را به کارفرما ارائه خواهند کرد . شما با تماس با این گروه برای نمونه ، بسته به نوع سفارش و حجم کار چاپی خود می توانید به مشاوره ، معرفی و بررسی انواع راهکارها و مسایل فنی در سراسر ایران دست یابید و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید . از جمله مواردی که توسط گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتند از:

بازنگری اسناد و تعریف پروفایلهای رنگی درباره فایلها
بررسی رنگهای به کار برده شده در اسناد خروجی
عیب یابی سند از لحاظ رنگ بندی و تفکیک رنگ
تنظیم سند برای چاپ با رنگهای اختصاصی
تنظیم حاشیه ها و قسمت های لازم برای برش
فرم بندی فایل های ارایه شده برای چاپ
پیشنهاد برای بهینه کردن فرم و منابع مالی چاپی
نظارت بر مرحله چاپ بروی دستگاه
بازبینی دستگاه و تعیین استانداردهای رنگی دستگاه
بررسی اسناد در زمان برش و صحافی نهایی